Mikhail M. Popov

Professor of Mathematics

E-mail address

e-mail: misham.popov (at) gmail.com

Addresses

1. (main) Department of Mathematics & Informatics, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, str. Kotsyubynskoho 2, Chernivtsi, 58012 (Ukraine).

2. Faculty of Mathematics and Computer Science, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Shevchenko srt. 57, Ivano-Frankivsk, 76018 (Ukraine).

3. Institute of Exact and Technical Sciences, Pomeranian University in SÅ‚upsk, ul. Arciszewskiego 22d, PL-76-200 (Poland).

Mobile Phones:

+38-095-749-5919 (in Ukraine), +48-576-155-542 (in Poland)